Par mums

Green Garantie ir jauns un inovatīvs uzņēmums, kas palīdz klientiem ērti un vienkārši saglabāt un pārskatīt elektronisko preču garantijas dokumentus. Izstrādātā sistēma ne tikai nodrošina klientu datu saglabāšanu, bet arī atvieglo elektropreču izvērtēšanas procesus, sniedzot pārskatus un atsauksmes no cietiem lietotājiem.

Green Garantie sadarbojas gan ar garantijas servisiem, gan elektropreču tirdzniecības punktiem, nodrošinot vienkāršāku un pieejamāku garantijas servisu klientiem.
Green Garantie komanda apvieno ilggadēju pieredzi uzņēmējdarbībā un IT uzņēmumu vadībā ar inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādi.

Mums ir svarīgi lai preču patērētāji:
•    iegūst viegli pārskatāmu savu finanšu un garantiju profilu, kurā tiek ievadīta informācija par iegādātām precēm un to lietošanas ražotāja doto garantiju;
•    iegūst informācija par garantijas uzturēšanu un izmantošanu;
•    izvērtē jaunu elektropreču iegādi, balstoties uz sistēmā ievadīto garantijas gadījumu skaitu un būtību.

Produktu ražotājiem un tirgotājiem piedāvājam viegli pārskatāmu informāciju par uzņēmumā ražoto preču noietu un to sadalījumu pa tirdzniecības vietām, pieteikto garantiju skaitu, kā arī papildus preču un klientu analīzi, balstoties uz patērētāju sistēmā ievadīto iegādāto preču klāstu.
Reklāmdevējiem un garantiju servisi sniedzam iespēju reklamēt savus produktus un pakalpojumus noteiktai preču un pakalpojumu lietotāju grupai.

 

Green Garantie attīstītāji Arita Dubņika un Jānis Ankravs